ENTUTV
ALFABETITZACIÓ AUDIOVISUAL AMB YOUTUBE
Objectius

PRINCIPIS I OBJECTIUS DE ARPA

L’activitat investigadora del grup ARPA es desenvolupa en els següents àmbits temàtics:

  • La identificació dels canvis que es produeixen en els continguts informatius que es difonen per les noves interfícies audiovisuals.
  • El reconeixement de l’ús que fan els joves i adolescents de les pantalles audiovisuals: internet, mòbil i videojocs.
  • L’establiment de criteris d’anàlisi de la recepció de les pantalles audiovisuals.
  • La identificació dels efectes actitudinals dels joves i adolescents per a l’ús de les pantalles audiovisuals.
  • La comprensió de la influència de l’ordinador i la televisió sobre la capacitat cognitiva del jove i l’adolescent.
  • L’aportació d’elements que poden ser instruments per al desenvolupament intel·lectual i emocional.
  • La identificació del paper que tenen els mitjans de comunicació audiovisuals en els processos d’aprenentatge.
  • L’Ètica de la publicitat
  • Estudis culturals sobre Publicitat i gènere
Be Sociable, Share!